skip to content

Tina 2890

Tina 2890 född 1991 och är en av våra äldsta hästar och Diplomsto e;Snorre 158 u; Tuni 2235. Tina har 10 avkommor, varav två finns kvar här på gården, Tone Unik 3298 och Himla Unik 3377 

Copyright © 2015 Stuteriunik | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker